Kreativitet och scencoachning

Träningsläger

Idrottare tränar inför matcher. Skådespelare repeterar för att ge föreställningar.
Barn provar, testar och utforskar för att lära. Övning ger färdighet.

Glugg Produktions kurser kan liknas vid träningsläger.
Där får du uppleva glädje och kämpaglöd tillsammans med andra. Kanske får du träningsvärk. Ibland vill du ge upp. Men det gör du inte. Du övar dig på stresstålighet och spontanitet. På att leda och stå tillbaka, på kreativitet och inte minst på förmågan att bejaka dig själv och andra – utan att riskera utvisning. Istället hoppas du på förlängning.

Sedan står du där vid kursens slut, lite klokare. Och stolt över dig själv.

Improvisationskurs

En kurs som fokuserar på kreativitet och samarbete

Det här är en spännande och rolig utmaning för dig som vill öka din självinsikt på kortast möjliga tid utan att få ett enda själsligt blåmärke.

Vi arbetar teoretiskt men mest praktiskt med grunderna inom teaterimprovisation.

De moment vi arbetar med är:

  • Vikten av bejakning av sina egna och andras idéer
  • Samarbete och lyssnande
  • Status – hur det kan uttryckas, förändras och uppfattas
  • Skådespelarens fem V:n och skapande av egna rollfigurer

Ingen tidigare erfarenhet av teater eller spontanitet krävs!

Tillfällen: 10 träffar kl. 18-21

Målgrupp: Vuxna

Kursavgift: 3 800 kr

Plats: Luleå

Kursledare: Charlotte Lindmark, skådespelerska

Anmälan - improvisationskurs

Improvisation

Utveckla den fantasi, kreativitet och uppfinningsrikedom som vi alla har. Den här kursen får dig att göra saker du inte visste att du kunde.

Deltagarna får gå igenom grunderna inom teaterimprovisation, teoretiskt men framför allt praktiskt. Det praktiska arbetet består av olika sorters gestaltande genom övningar, improvisationer och rollspel som framförs för de övriga kursdeltagarna.

En improvisationskurs är ungefär 30 timmar, och kan vara i form av helgkurs eller kvällskurs på vardagar. Improvisationskurserna sker i Glugg Produktions regi. Håll koll på nästa kursstart i kalendern.

KURSLEDARE: Charlotte Lindmark

Öva på en skådis

En skådespelare är van vid att gestalta olika känslotillstånd och andra människors beteenden och tankebanor. Det kan ditt företag nyttja för att öka medarbetarnas professionella kompetens.

Ni övar er på olika situationer med hjälp av en skådespelare. Skådespelaren kan exempelvis agera kollegan som aldrig lyssnar, medarbetaren som förnekar alkoholmissbruk, kunden som klagar, journalisten som aldrig ger sig eller chefen som inte vill ta ansvar. Ni som grupp får titta, diskutera och prova olika tillvägagångssätt för att komma fram till hur man bäst bemöter den där personen som är så svår att ha att göra med.

Det blir ett tillfälle att träna på svåra samtal och undersöka vad som kan vara möjliga hinder och möjligheter till att få en bra dialog. Genom arbetet synliggörs och ökas medvetenheten kring kroppsspråk, tonfall och placering i rummet.

KURSLEDARE: Charlotte Lindmark

Teambuilding

Kunna skratta åt sig själv. Eller be om hjälp. Upptäcka andras styrkor och tänka nytt. Vara prestigelös. Tillsammans gör vi samarbets- och kreativitetsövningar som stärker gruppen och tydliggör var och ens specifika egenskaper.

Här får du tillfälle att briljera med färdigheter ingen tidigare sett, kanske inte ens du själv. Roller rubbas. Den som är van att leda får ledas. Den osynliga får tillfälle att ta en naturlig plats. Här visar det sig snabbt vem som är vinnarskalle och vem som är besserwisser, på gott och ont.

Deltagarna får möjlighet att dra paralleller mellan det vi gör i kursen och det som händer i vardagen, reflektera över hur vi egentligen vill vara och vad vi kan bidra med i en grupp.

Kursen anpassas utifrån varje uppdrags specifika karaktär.

KURSLEDARE: Charlotte Lindmark

Du är ditt varumärke

Det spelar ingen roll om det är ett brandtal, redovisning av en årsrapport eller en personlig presentation. Att prata inför andra är mångas skräck. Glugg Produktion kan få dig att njuta av uppmärksamheten.

Ord har betydelse men är inte så verksamma om de inte sägs på ett trovärdigt sätt. Det här är en exklusiv kurs i presentationsteknik som varvar teori med praktiska övningar för att du ska kunna förädla ditt personliga uttryck.

Vi tittar på hur ord, tonfall och pauser påverkar andra och en själv. Hur kroppsspråk, gester och känsla kan förändra ett budskap. Vilka effekter rum, placeringar och olika upplägg har.

Efter kursen ska du ha fått verktyg hur du ska göra för att stå där framme och vara ditt bästa jag. Ditt eget varumärke, naturligt och självklart.

KURSLEDARE: Charlotte Lindmark

Vill du veta mer?

Hör av dig via mejl eller telefon.